Bệnh viện Đa khoa Hạ Long Quảng Ninh

  • Khu Trới 2, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Từ 100 đến 500 người - - Bệnh Viện Công
  • http://benhviendakhoahalong.vn/
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :