BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN GIA AN KON TUM

  • 153 – 155 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
  • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư
  • | Find us on
Find us on

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :