Bệnh Viện Triều An – Loan Trâm

 • 379C ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Từ 50 đến 100 người - - Bệnh Viện Tư
 • http://trieuanloantram.com/ | Find us on
Find us on

Bảo vệ nội bộ

 • Vĩnh Long
 • Chủ nhật lúc 23:06

Hộ lý

 • Vĩnh Long
 • Chủ nhật lúc 23:05

Nhân viên kế toán/thu ngân

 • Vĩnh Long
 • Chủ nhật lúc 23:03

Nhân viên bảo trì điện

 • Vĩnh Long
 • Chủ nhật lúc 23:02

Nhân viên kế toán

 • Vĩnh Long
 • Chủ nhật lúc 23:01
Xem thêm

Đánh giá tổng quan:

Thống kê đề xuất :

Đánh giá cụ thể :